Menu

Veľké projekty

Administratívne budovy a veľké objekty určené na bývanie vyžadujú prepracované a kvalitné riešenia s vysokou estetickou hodnotou. Tieniace systémy Profirol spĺňajú predstavy o moderných a funkčných architektonických prvkoch. Sme pripravení navrhnúť a realizovať atypické, ale aj tradičné riešenia pre tých najnáročnejších zákazníkov.


Pozrite si projekty, ktoré sme realizovali

 • Veľké projekty
                     galéria č. 1
 • Veľké projekty
                     galéria č. 2
 • Veľké projekty
                     galéria č. 3

Administratívna budova v Bratislave

Úloha: výmena pôvodných žalúzií za nové
Riešenie: pred montážou bolo potrebné demontovať staré žalúzie
Špeciálne riešenie: použili sme špeciálne združené manuálne ovládanie, ktoré umožňuje žalúzie ovládať v skupinkách. Montáž bola realizovaná z okna alebo z plošín.

Veľké projekty žalúzie

1058 žalúzií sa vymenilo

Nemocnica Nitra

Úloha: montáž vertikalnych slnolamov z lamiel o šírke 300mm
Riešenie: pri montáži slnolamov sme pre klienta navrhli špeciálnu pomocnú
konštrukciu, koordinovali sme montáž oceľovej konštrukcie a dosiahli sme požadovaný architektonický vzhľad Špeciálne riešenie: lamely slnolamov sú vertikálne zakryvené v troch smeroch a dokonale kopírujú zakryvenie tunela, samotné upevnenie lamiel je možné nakloniť

Veľké projekty lamely

1950 bm lamiel sa namontovalo

 • Veľké projekty
                     Nitra č. 1
 • Veľké projekty
                     Nitra č. 2
 • Veľké projekty
                     Nitra č. 3
 • Veľké projekty
                     Nitra č. 4
 • Veľké projekty
                     Nitra č. 5
 • Veľké projekty
                     Nitra č. 6
 • Veľké projekty
                     Plaza č. 1
 • Veľké projekty
                     Plaza č. 2
 • Veľké projekty
                     Plaza č. 3
 • Veľké projekty
                     Plaza č. 4
 • Veľké projekty
                     Plaza č. 5
 • Veľké projekty
                     Plaza č. 6
 • Veľké projekty
                     Plaza č. 7
 • Veľké projekty
                     Plaza č. 8
 • Veľké projekty
                     Plaza č. 9
 • Veľké projekty
                     Plaza č. 10

Villa Plaza

Úloha: montáž hliníkových posuvných okeníc
Riešenie: hliníkové okenice boli montované tak, aby bol možný nezávislý posun dvoch
až troch okeníc na jednej koľajnici Špeciálne riešenie: spodné kotvenie okeníc je v konštrukcii zábradlia, aby nebola narušená hydroizolácia balkónov

Veľké projekty okenice

60 ks okeníc sme dodali a inštalovali
na 4 bytových domoch

Centrála Gate Ružomberok

Úloha: montáž exteriérových screen roliet
Riešenie: na budovu boli inštalované veľkorozmerné screenové rolety
Špeciálne riešenie: rolety sú ukotvené v hliníkovej fasáde, bola potrebná kooperácia s dodávateľom fasady kvôli podomietkovému ukotveniu a ukotveniu do okien

Veľké projekty roleta

60 ks screenových roliet
bolo montovaných

 • Veľké projekty
                     Ružomberok č. 1
 • Veľké projekty
                     Ružomberok č. 2
 • Veľké projekty
                     Ružomberok č. 3
 • Veľké projekty
                     Bavaria č. 1
 • Veľké projekty
                     Bavaria č. 2
 • Veľké projekty
                     Bavaria č. 3
 • Veľké projekty
                     Bavaria č. 4
 • Veľké projekty
                     Bavaria č. 5
 • Veľké projekty
                     Bavaria č. 6
 • Veľké projekty
                     Bavaria č. 7

MB Bavaria Žilina

Úloha: montáž slnolamov
Riešenie: kvôli montáži bolo potrebné zabezpečiť statické prepočty a tiež
svetlotechnické posudky Špeciálne riešenie: použili sme 300 mm lamely slnolamov, realizácia si vyžadovala špeciálne rezanie rohov lamiel a tiež ukotvenie slnolamov do ľahkých tvárnic (Ytong)

Veľké projekty lamely

2800 bm lamiel sme použili

Chateau Gbeľany

Úloha: montáž drevených posuvných a fixných okeníc
Riešenie: celý postup od návrhu až po realizáciu prebehol v koordinácii s
developerom, v rámci realizácie bolo potrebné zvládnuť statické ukotvenie do drevostavby, zrealizovaná bola montáž nadrozmerných drevených okeníc Špeciálne riešenie: na stavbe v Gbeľanoch sme použili špeciálne riešenie veľkoplošných posuvných panelov

Veľké projekty najväčšia
              okenica

3,5 x 3,5m bol rozmer najväčšej
okenice

 • Veľké projekty
                     Gbelany č. 1
 • Veľké projekty
                     Gbelany č. 2
 • Veľké projekty
                     Gbelany č. 3
 • Veľké projekty
                     Gbelany č. 4
 • Veľké projekty
                     Gbelany č. 5
 • Veľké projekty
                     Gbelany č. 6
 • Veľké projekty
                     Gbelany č. 7
 • Veľké projekty
                     plachty č. 1
 • Veľké projekty
                     plachty č. 2
 • Veľké projekty
                     plachty č. 3

Malý trh

Úloha: montáž slnečnej plachty
Riešenie: pri tejto úlohe sme zabezpečili nie len samotnú montáž, ale aktívne sme
sa podieľali aj na dizajnovej stránke Špeciálne riešenie: plachta je umiestnená na streche, ukotvenie bolo riešené po etapách so zaciatkom ešte pred samotnou izoláciou, projekt administratívnej budovy v roku 2005 získal cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia

Veľké projekty Pergoly

4,5 x 4,5 m rozmer navrhnutej
a realizovanej plachty

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úloha: montáž slnolamov a vonkajších žalúzií
Riešenie: slnolamy boli inštalované na streche budovy, práce bolo potrebné
koordinovať s dodávateľom zateplenia budovy, aby bola zabezpečená predpríprava na montáž Špeciálne riešenie: veľká časť prác bola realizovaná v náročnom zimnom období

Veľké projekty žalúzie

100 ks žalúzií sme použili

Veľké projekty slnolamy

800 bm lamiel slnolamov
sme použili

 • Veľké
                     projekty úrad pre dohľad č. 1
 • Veľké
                     projekty úrad pre dohľad č. 2
 • Veľké
                     projekty úrad pre dohľad č. 3
 • Veľké
                     projekty úrad pre dohľad č. 4