Prečo sú žalúzie Z-90 Noval dobrou voľbou pre pasívne domy?

Vonkajšie žalúzie typu Z-90 patria k jedným z najnovších a veľmi vyhľadávaných výrobkov v oblasti tieniacej techniky. Ak hovoríme o vonkajších žalúziách určených pre pasívny dom, nie je natoľko dôležitý typ samotnej žalúzie, ako skôr spôsob jej osadenia. Stavba vybudovaná v pasívnom štandarde totiž vyžaduje, aby všetky jej obvodové konštrukcie spĺňali náročné tepelnoizolačné parametre.


V prípade vonkajších žalúzií zabudovaných v pasívnom dome si treba uvedomiť dve veci. Medzi boxom a prekladom, t. j. v mieste, kde je nad oknom osadená žalúzia, sa musí, logicky, použiť izolácia s menšou hrúbkou. Je preto kľúčové, aby bol tento detail opatrený materiálom s lepšími izolačnými vlastnosťami.

Druhým bodom je kotvenie s prerušeným tepelným mostom. Aj vodiace lišty musia byť osadené takým spôsobom, aby nevznikol tepelný most a nenarušil tak energetickú bilanciu celej pasívnej stavby. Špecifikom pasívnych domov je, že všetko musí byť naplánované a prepočítané vopred, dodatočná montáž žalúzií preto nie je mysliteľná – treba s ňou počítať už vo fáze projektovania stavby.

Ochrana pred chladom

Mnohé pasívne domy využívajú exteriérové žalúzie Z-90 Noval od firmy Climax. Aký je na to dôvod? Pasívne domy majú dokonale izolovanú obálku, vďaka ktorej šetria energiu. Aj napriek kvalitným skleným výplniam, ktoré spĺňajú pasívny štandard, môže chlad v zime prestupovať dovnútra práve prostredníctvom okien. Tu, paradoxne, prichádzajú na scénu exteriérové žalúzie.

Primárne sú síce určené na ochranu interiéru pred slnkom, počas zimných nocí však dokážu fungovať aj ako účinná ochrana pred chladom a šetriť tak energiu. Keď lamely žalúzií Z-90 zatvoríte, dokonale dosadnú jedna do druhej – vytvoria tak nielen maximálne tienenie, ale aj súvislú plochu, ktorá chráni priestor medzi tieniacim prvkom a sklenou výplňou okna. Výsledkom je, že v priestore sa vytvorí „vzduchový izolant“, vďaka ktorému sa okno ochladzuje podstatne pomalšie.

Zastavia teplo, nie však svetlo

Ďalšou pridanou hodnotou žalúzií Noval je ich nízka pohľadová výška, ktorá je menšia ako pri konkurenčných vonkajších žalúziách typu Z-90. Keď sú lamely nastavené vodorovne, poskytujú príjemný nerušený výhľad von. Lamely sú totiž umiestnené ďalej od seba. S tým súvisí aj dostatok svetla v interiéri a menej zatienenej plochy. Samozrejme, netreba sa báť, že interiér sa bude prehrievať. Jednou zo základných požiadaviek pasívnych domov je regulácia solárnych, a teda aj tepelných ziskov.

Tvar lamiel Noval je navrhnutý tak, že prepúšťajú svetlo, nie však tepelnú energiu. Svetlo sa odrazí medzi lamelami a prejde dovnútra, zatiaľ čo samotná lamela zastaví tepelnú energiu slnka ešte pred sklom. Žalúzie fungujú takto efektívne už vtedy, keď sú nastavené vo vodorovnej polohe. Ľudia si teda môžu užívať dostatok svetla v miestnostiach, ale bez toho, aby prišli o komfort príjemnej mikroklímy. Čerešničkou na torte je, že vonkajšie žalúzie tohto typu sú najmenej počuteľné a spomedzi konkurencie majú aj najvyššiu odolnosť voči vetru.