Na čo myslieť pred výstavbou pergoly?

Pergola má pomerne jednoduché konštrukčné riešenie, takže ju možno ľahko vybudovať nad akoukoľvek spevnenou plochou pri vašom dome. Avšak, aj tu treba už dopredu myslieť na rôzne konštrukčné detaily. Ich dodatočné riešenie môže byť komplikovanejšie i finančne náročnejšie.


Pergoly, resp. nosné stĺpy pergol musia mať pevný podklad na kotvenie. Ten je ideálne vybudovať už v čase výstavby rodinného domu. Niektoré pergoly bývajú ukotvené iba v zemi, iné možno upevniť k podlahe aj k fasádu domu (pomocou konzol), prípadne k inej nosnej konštrukcii. Nezabudnite si preto preveriť, aký spôsob uchytenia vyžaduje typ pergoly, ktorý ste si vybrali. Na kotvenie stĺpov sa využívajú zemné skrutky alebo nerezové pätky, ukotvené do betónového základu.

Myslite na odvodnenie

Dôležité je mať pripravený aj systém pre odtok vody, čiže žľab a dažďový zvod. V konštrukcii mnohých modelov už býva zabudovaný, napríklad ako integrovaná časť zvislých nosných profilov, vďaka čomu nenarušuje estetický vzhľad pergoly. Pergoly sú dostupné vo vyhotovení so sklonom, kde sa voda zozbiera do žľabu v prednej časti a následne je cez stĺpy zvedená na trávnik, terasu alebo do daždovej kanalizácie. Existuje však aj vyhotovenie bez sklonu, kde látka tvorí baldachýny a voda voľne padá cez bočné okraje (vľavo, vpravo alebo na obe strany).

Plánujete použiť okenice či sklené výplne?

Spádovanie terasy vám môže situáciu skomplikovať napríklad vtedy, ak chcete pergolu opatriť rôznymi doplnkovými prvkami, napríklad posuvnými okenicami, screenovými roletami, sklenými alebo transparentnými výplňami. Posuvné súčasti vyžadujú zapustenie vodiacich líšt v podlahe tak, aby pre používateľa nepredstavovali prekážku, a teda aby o ne pri prechode nezakopával. Spádovanie nesmie byť prekážkou ani v prípade screenových roliet, ktoré musia doliehať k podlahe rovnomerne na všetkých miestach. V prípade niektorých typov roliet možno tento problém eliminovať špeciálnym spodným profilom, ktorý dokáže vykompenzovať sklon terasy až do 5 - 6 cm.

Elektroinštaláciu riešte vopred

Špeciálne požiadavky bude mať výstavba pergoly aj vtedy, ak plánujete využívať na terase osvetlenie či rôzne ďalšie prvky, ktoré vyžadujú zavedenie elektroinštalácie aj do exteriéru, napríklad reproduktory či ohrievače. Je dobré, ak tieto požiadavky zadávate už pri samotnom projektovaní domu, niektoré elektrické zariadenia totiž môžu mať vyšší elektrický odber. Výhodou je, že mnohé typy pergol už ponúkajú zabudovaný osvetľovací systém, výber a spôsob upevnenia osvetľovacích prvkov preto nemusíte riešiť dodatočne.

!-- Ybug code start (https://ybug.io)