v8-1

Bioklimatický efekt

Vďaka náklonu lamiel až 150° môžete na vašu terasu pustiť toľko svetla, koľko potrebujete. Výhodou lamelovej strechy oproti pevnej strechy je regulácia teploty na terase. Teplý vzduch stúpa hore a cez otvorené lamely opúšťa priestor. Tým sa terasa automaticky ochladzuje. Pri pevnej streche sa teplý vzduch hromadí v priestore terasy a vzniká nepríjemný skleníkový pocit.