v7-2

Rozmer na mieru

Pergolu je možné umiestniť do presne vymedzeného priestoru. Pri pergole Algarve vás neobmedzuje typizovaný rozmer v závislosti od lamely, Renson využíva špeciálne medzikusy, aby dokázal vyrobiť pergolu s presnou šírkou a dĺžkou.

 

Pergola Algarve sa presne prispôsobí priestoru, do ktorého ju chcete umiestniť. Taktiež je možné vyrobiť predĺžený modul až do 720 centimetrov alebo spojiť dve strešné časti a dosiahnuť rozmer do 6 x 6 metrov bez ďalších podporných stĺpov.