v62-6

Cena

Markíza je otvorená, navinutá látka nie je ukrytá v boxe. Je to teda ekonomické riešenie pre umiestnenie pod strechou alebo balkónom, aby bola látka chránená pred snehom a dažďom.