v58-4

Nápadité kombinácie

Pri slnolamoch je možné kombinovať časti s pohyblivými i fixne uchytenými lamelami. Lamely môžu byť osadené zvislo alebo vodorovne, fantázii architekta nekladieme medze.