v50-9

Kontakt s okolím

Vďaka perforovanej látke roleta zabezpečuje tienenie, ale zároveň je zachovaný vizuálny kontakt s exteriérom