v186-5

Efektný tieniaci prvok

Podľa testov Kriskadecor zachytí až 80 % slnečných lúčov. Do interiéru vpustí dostatok svetla a unikátna hra tieňov, ktorá sa mení v závislosti od pohybu slnka na oblohe podporuje cirkadiánny rytmus a celkovú pohodu ľudí.