FAQ_posuvne_slnolamy

 • Potrebujú slnolamy špeciálnu stavebnú prípravu?

  • Jedinou zásadnou požiadavkou pri montáži o strop a podlahu je ich rovinnosť, posuvné slnolamy nie je možné inštalovať hoci aj do jemnej šikminy. Pri splnení tejto podmienky nie je potrebná špeciálna príprava.

 • Musia mať posuvné slnolamy aj spodnú koľajnicu?

  • Áno, posuvný slnolam je uchytený na hornej koľajnici, spodná slúži na jeho vedenie. Pre väčšiu stabilitu vo vonkajšom prostredí je teda potrebné vedenie aj v spodnej koľajnici.

 • Z akého materiálu sa posuvné slnolamy vyrábajú?

  • Posuvný slnolam vždy tvorí hliníkový rám. Pre svoju stálosť sú najčastejšou voľbou našich zákazníkov fixné hliníkové lamely, ale lamely možno vyrobiť aj z dreva.

 • Je možné vyrobiť posuvný slnolam s dreveným rámom?

  • Nie, rám slnolamu je vždy z hliníka, drevené môžu byť len lamely. Tak isto nie je možné vyrobiť rám s dekorom dreva.

 • Je možné vyrobiť slnolam s pohyblivými lamelami?

  • Áno, pri tomto prevedení však šírka slnolamu nemôže presiahnuť jeden meter

 • Vyžadujú slnolamy špeciálnu údržbu?

  • Hliníkové slnolamy sú prakticky bezúdržbové, pri slnolamoch s drevenými lamelami sú nároky na údržbu vyššie, aby bola zabezpečená životnosť a farebné vlastnosti. 

 • Je manipulácia so slnolamom fyzicky náročná?

  • Nie, o hladký presun sa starajú koľajnicové systémy. Na požadované miesto ho presuniete jednoducho ťahom ruky.