FAQ_posuvne_okenice

 • Potrebujú okenice špeciálnu stavebnú prípravu?

  • Jedinou zásadnou požiadavkou pri montáži o strop a podlahu je ich rovinnosť, posuvné okenice nie je možné inštalovať hoci aj do jemnej šikminy. Pri splnení tejto podmienky nie je potrebná špeciálna príprava.

 • Musia mať posuvné okenice aj spodnú koľajnicu?

  • Áno, posuvná okenica je uchytená na hornej koľajnici, spodná slúži na jej vedenie. Pre väčšiu stabilitu vo vonkajšom prostredí je teda potrebné vedenie aj v spodnej koľajnici.

 • Z akého materiálu sa okenice vyrábajú?

  • Okenicu vždy tvorí hliníkový rám. Pre svoju stálosť sú najčastejšou voľbou našich zákazníkov fixné hliníkové lamely, ale lamely možno vyrobiť aj z dreva.

 • Je možné vyrobiť okenice s dreveným rámom?

  • Nie, rám okenice je vždy z hliníka, drevené môžu byť len lamely. Tak isto nie je možné vyrobiť rám s dekorom dreva.

 • Je možné vyrobiť okenice s pohyblivými lamelami?

  • Áno, pri tomto prevedení však šírka okenice nemôže presiahnuť jeden meter. 

 • Vyžadujú okenice špeciálnu údržbu?

  • Hliníkové okenice sú prakticky bezúdržbové, pri okeniciach s drevenými lamelami sú nároky na údržbu vyššie, aby bola zabezpečená životnosť a farebné vlastnosti. 

 • Je manipulácia s okenicami fyzicky náročná?

  • Nie, o hladký presun sa starajú koľajnicové systémy. Na požadované miesto ich presuniete jednoducho ťahom ruky.