v86-4

Úspora nákladov

V letných mesiacoch rolety deň/noc zabraňujú prehrievaniu interiéru, naopak, v zimnom období redukujú únik tepla cez okná. To sa prejaví na znížených nákladoch na chladenie a vykurovanie.