v79-2

Ovládanie bez prívodu elektriny

Pergola je vhodná všade tam, kde z rôznych dôvodov nie je možný prívod energie. Lamely so sklonom až 120° sa ovládajú výlučne manuálne kľukou.