v74-4

Osvetlenie

V doplnkovej verzii je možné strechu vybaviť osvetlením, čím poskytuje dostatok svetla pri večernom posedení pod pergolou. Žiadne nevzhľadné káble, len komfort a čistý dizajn.