v6-2

Široké možnosti spájania

Oproti iným radám ponúka pergola Camargue široké možnosti spájania jednotlivých modulov. Pri rozmere väčšom ako 6 x 4,5 metra nie sú potrebné zdvojené profily nad hlavou ani zdvojené nosné profily. Štandardne sa dajú spojiť 3 moduly, pri väčších terasách je možné pospájať aj viacero modulov, pričom nezáleží na tom, v ktorom smere sú moduly spájané. 

!-- Ybug code start (https://ybug.io)