v170-5

Komfortné ovládanie

Roletu je možné ovládať pohodlne manuálne alebo motoricky. Motoricky ovládanú roletu je možné pripojiť do systému inteligentnej domácnosti, doplniť ju senzormi či ovládať cez mobilnú aplikáciu.