v169-1

Regulácia teploty

Vplyvom účinného tienenia dochádza k regulácii teploty v priestore zimnej záhrady. Pri markíze umiestnenej nad sklenenou strechou je to až 80 % účinnosť zachytávania tepla zo slnečného žiarenia, pri markíze pod sklenenou strechou je účinnosť 30 %