v12-1

Variabilnosť tienenia

Dva nezávislé elektropohony umožňujú vodorovné vysúvanie tieniacej látky a jej čiastočné sklopenie. To sa deje súčasne so spúšťaním prednej zvislej markízy. Sklápanie si nastavíte sami v závislosti od výšky slnka. 

Vďaka doplnkom vo voliteľnej výbave môžete pergolu automaticky ovládať v závislosti od počasia.